03-06-2013

Indien adhv de beenmerg controle na Chemo #2 is gebleken dat de stamcellen "schoon" zijn, dan worden ze afgenomen en ingevroren (~ -200 graden Celcius) om terug te geven na Chemo #6