Informatie

Hieronder vindt u informatie over:

Contactgegevens stichting

Stichting Faber Goes USA
President Reitzlaan 20
5642 NV Eindhoven

Tel: 040-2419998
E-mail: info@fabergoesusa.nl
KvK nummer: 58004947

Bankgegevens:
Bank: ABN AMRO
Bankrek.nr: 47.17.37.682
IBAN: NL90ABNA0471737682
BIC: ABNANL2A

Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door:
- Rob Wijdeveld, voorzitter
- Bart Dragstra, secretaris
- Riet Wijdeveld, penningmeester
- Jeroen Denkers, lid
- Rini Hoedemakers, lid