Informatie

Hieronder vindt u informatie over:

De stichting

De Stichting Faber Goes USA heeft zich ten doel gesteld om financiële middelen te genereren om de kosten te betalen die voortkomen uit de behandeling van Faber Wijdeveld in Philadelphia. Daarbij valt o.a. te denken aan reis- en verblijfskosten van Faber en het gezin. Het geld willen we bijeenbrengen door het organiseren van diverse activiteiten, werven van sponsors en donateurs.
 
Mocht de reis onverhoopt niet door gaan of blijven er fondsen over, dan komt 100% van het overige geld ten goede aan bijvoorbeeld: Villa Joep, KIKA (stichting kinderen kankervrij) of een ander kinderkanker gerelateerd doel.
 
Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door:
- Rob Wijdeveld, voorzitter
- Bart Dragstra, secretaris
- Riet Wijdeveld, penningmeester
- Jeroen Denkers, lid
- Rini Hoedemakers, lid
 
De stichting heeft geen ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) omdat er primair geld wordt ingezameld t.b.v. Faber.
 
De notariële akte van oprichting van de Stichting Faber Goes USA kan op verzoek toegestuurd / ingezien worden. De notariële akte is op 27 mei 2013 opgesteld door Schäfer Notarissen in Eindhoven.
 
Note: vrijgestelde bedragen schenkbelasting 2013
In 2013 kun je aan “overige ontvangers” (zijnde geen familie) tot 2.057 Euro jaarlijks belastingvrij schenken, zie ook: http://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2012-2013.html